Alpenverein - skvělé pojištění nejen do hor!

Lezení, VHT, zajištěné cesty, turistika, ledovcové túry, ale také skialpinismus, freeride, divoká voda, canyoning, speleologie, nebo potápění. Provozujete některou z těchto aktivit?  U nás, v zahraničí, v Alpách? Pak jistě znáte Alpenverein.  Rakouský alpský svaz (Österreichischer Alpenverein – ve zkratce  OeAV) je nejstarším alpským spolkem v  Evropě. Byl založen ve Vídni roku 1862 a nyní sdružuje téměř 600 000 členů, což z něj činí také největší sportovní organizaci v Rakousku. 

alpenverein - skvělé pojištění do hor

Hlavním cílem založení spolku bylo zpřístupnění Alp turistům výstavbou cest a horských chat.

I v dnešní době je zejména v Rakousku vnímán jako instituce s bohatou vzdělávací, společenskou a ekologickou činností, pečuje o životní prostředí, spravuje 40 000 km značených cest a 425 chat, věnuje se problematickým tématům jako je regulace spotřeby pitné vody, tání ledovců nebo nakládání s odpady v horách. Členové nejen z Rakouska rádi podporují všechny aktivity a sami se řady dobrovolnických projektů účastní. U nás v České republice bývá ale často velmi mylně vnímán Alpenverein ne jako instituce sdružující všechny se zájmem o hory, přírodu a sportovní aktivity, ale jako synonymum pro pojištění Alpenverein Weltweit Service (AWS), které mohou všichni členové využívat. S ročním poplatkem za členství může být i jen toto celoroční pojištění jako velmi výhodný produkt, ale být členem Alpenvereinu znamená mnohem více. 

Výhody členství

Důvod, proč se většina z nás členy stává, je právě pojištění AWS, které má automaticky sjednáno každý člen Alpenvereinu. Toto pojištění kryje rizika při provozování veškerých volnočasových, sportovních a outdoorových aktivit během dovolené či na služebních cestách (pozor na výjimky), a to včetně případné repatriace. Pojištění platí po celý rok a na celém světě, pouze pojištění odpovědnosti za škodu, soudních výloh a právní ochrany platí jen v Evropě. 

Dalším dobrým důvodem, proč se stát členem Alpenvereinu je poloviční cena za ubytování na horských chatách.  Sleva na ubytování na jednu noc ve všech chatách Rakouského, Německého i Jihotyrolského Alpenvereinu činí nejméně 10 €.

Na dalších 1 300 chatách ve Švýcarsku, Francii, Lichtenštejnsku, Španělsku, Slovinsku, Belgii, Lucembursku, Dánsku, Nizozemsku a Itálii můžete využít „práva vzájemnosti“, tj. ta samá práva, jako mají členové spolků provozujících tyto chaty. Slevy existují i u více než 70 soukromých chat a ubytoven.

Alpenverein vydává také 5x ročně vlastní časopis Bergauf – v němčině se můžete informovat o novinkách v metodice, vybavení pro horolezectví a horské sporty, řada stránek je věnována článkům o horách a fotografiím. Po Rakousku je rozesílán zdarma, po České republice ho doručíme za cenu poštovného 150 Kč/5 čísel.

Členové Alpenverein OEAV.CZ mají navíc ještě řadu dalších výhod. Např. obdrží slevovou knížku s kupóny na slevu až 20 % při nákupu nejen outdoorového vybavení u partnerů po celé České republice. Roční poplatek za členství, se tak může vrátit i jediným nákupem.

Členské příspěvky

Úhradou členských poplatků na aktuální rok se stáváte aktivními členy Alpenvereinu a můžete využívat výhody vyplývající ze členství.

Základní výše členských příspěvků pro dospělé (ročník 1955–1991) je stanovena na 1690 Kč; junioři, děti a senioři mají příspěvky snížené. Velkou výhodu přináší členství v Alpenvereinu rodinám – jsou-li registrováni oba rodiče, jejich děti neplatí žádné členské poplatky a mohou čerpat všechny výhody zdarma.

Jak uzavřít členství?

Alpenverein nemá v České republice vlastní sekci. V minulosti zde fungovaly sekce Prag (Praha), Moravia (Brno), Silesia (Opava) a mnohé další, po druhé světové válce všechny sekce v tehdejším Československu ukončily činnost. Dnes je možné členství sjednat přes tzv. Ortsgruppe některých rakouských sekcí. 

Ortsgruppe OEAV.CZ, která spadá pod vídeňskou sekci Edelweiss existuje již od roku 1998. Nabízí svým členům široký servis vč. možnosti nákupu kompletního sortimentu map z kartografického oddělení Alpenverein či vlastní outdoorové půjčovny. 

Nejjednodušší způsob, jak uzavřít členství je on-line registrace na www.oeav.cz. Členský příspěvek můžete rovnou uhradit kartou a hned od dalšího dne si užívat všech výhod naplno!