Turistika a poznání

Národní park Berchtesgaden

Termín pro skupiny na vyžádání

Ubytování: Penzion
Doprava: Vlastní/Mikrobus
Stravování: Plná penze
Náročnost: 2

od 7 800 Kč

Národní park Berchtesgaden

nenáročný výlet po hřebeni Göllgruppe i plavba lodí po jezeře Königssee

Jedno z nejhezčích alpských jezer Königssee najdeme nedaleko stejnojmenného městečka na kraji NP Berchtesgaden. Tento bavorský národní park se rozkládá v jihovýchodní části Německa, na hranicích s Rakouskem, pouhých dvacet kilometrů od rakouského města Salzburg. Během tří dnů naší cesty navštívíme nejen rodiště W. A. Mozarta, ale především si vychutnáme největší krásy tohoto národního parku. Vyjedeme si lanovkou k vrcholu Jenner, budeme obdivovat zátiší jezera s horským masivem Watzmann v pozadí a jako zlatý hřeb celé naší cesty nás čeká plavba lodí po tomto jezeře spojená s návštěvou vodopádů Rottbach a kostela sv. Bartoloměje.

Cena zahrnuje / Za příplatek

  Cena zahrnuje

  • dopravu mikrobusem
  • 2x ubytování v penzionu
  • 2x snídaně
  • lístek na loď
  • lanovku k vrcholu Jenner
  • služby průvodce CK
  • zákonné pojištění
  • informační materiály a DPH

Itinerář

Galerie
Seznam
den 1

Brno - Salzburg - Königssee

První zastávka nás čeká v Salzburgu. Procházka městem kde uvidíme zámek Mirabell, Mozartův rodný dům, Univerzitní náměstí či kostel Panny Marie se zvonkohrou. Výjezd zubačkou k pevnosti Hohensalzburg, která je jednou z nejrozlehlejších středověkých hradů v Evropě. Poté cesta do Königssee, po příjezdu ubytování a večeře.

den 2

Hřeben Göllgruppe

Po ránu přesun do stanice lanovky v Königssee, odtud až nahoru, na vrchol Jenner (1874 m), odkud si vychutnáme krásný výhled na masiv Watzmann a na jezero Königssee. Poté pěší tura dolů do města. Dle zbývajícího času, možná prohlídka města Berchtesgaden. Večer osobní volno.

den 3

Přes jezero Königssee k vodopádům Rottbach

Po snídani přesun do přístavu a plavba lodí přes celé jezero až do přístavu Salet. Odtud nenáročná procházka kolem jezera Obersee až k vodopádům Rottbach. Poté cestou zpět do přístavu.  Během zpáteční plavby, zastávka u kostela sv. Bartoloměje, odtud možná procházka ke kapličce sv. Jana a Pavla. Večer odjezd zpět do ČR.

Obecné informace

Doprava

Doprava je zajištěna mikrobusem. Odjezd v pátek v ranních hodinách z Brna do Rakouska. Z Prahy je zajištěna doprava přes České Budějovice a Linz do Berchtesgadenu druhým mikrobusem. Kolem poledne příjezd obou skupin. Předpokládaný návrat je poslední den kolem 22 hodin zpět do Brna, Českých Budějovic a Prahy.
Nástupní místa: Brno, Praha, České Budějovice
Zájezd realizujeme od 6 do 16 osob.

VLASTNÍ DOPRAVA

Sraz účastníků je v poledne v Salzburgu. Cena zájezdu je v tomto případě od 6 800 Kč. Vzdálenost z Brna (Prahy) je přibližně 400 km (4,5 hod).

Ubytování

Po celou dobu pobytu jsme ubytovaní v penzionu v městečku Königssee, nedaleko stejnojmenného jezera.

Stravování

V ceně zájezdu jsou zahrnuty snídaně. Ostatní stravu si zajišťují účastníci zájezdu z vlastních zásob.

Náročnost 2

Zájezd je koncipován jako nenáročná turistika v okolí  jezera Königssee v NP Berchtesgaden. Na programu bude návštěva měst, vrchol Jenner (1 874 m), u něhož si cestu nahoru usnadníme lanovkou a nenáročný výlet kolem jezera Obersee k vodopádům Rottbach.

 

Lanovky

V ceně zájezdu je zahrnutý lístek na loď na jezeře Königssee a lístek na lanovku na vrchol Jenner. Všechny ostatní vstupy a lanovky si v rámci individuálního programu hradí každý účastník zvlášť.

Doplňující informace

Zájezd realizujeme od 6 do 16 osob.

Pro skupinky rádi připravíme akci dle vašich preferencí i v individuálním termínu, cena na vyžádání. Vhodné jsou termíny od července do půlky září.

Standartní odjezdová místa jsou Brno, Praha, České Budějovice. V případě nenaplnění minimálního počtu osob si CK vyhrazuje právo změnit vámi preferované odjezdové místo.

Fakturace na zaměstnavatele možná, po rezervaci zájezdu kontaktujte CK. 

Podobné zájezdy