Turistika a poznání

Národní parky Makedonie

Termín pro skupiny na vyžádání

Ubytování: Penzion
Doprava: Mikrobus
Stravování: Vlastní
Náročnost: 2-3

od 13 900 Kč

Národní parky Makedonie

výstup na Golem Korab, Ochridské jezero a exotika Balkánu

Jednodenní a dvoudenní túry nás zavedou do NP Šar Planina s nejvyšším vrcholem Makedonie, do národního parku Pelister a také do NP Galičica nad Ochridským jezerem. Navštívíme i pravoslavné kláštery a ochutnáme vynikající balkánské speciality.

Je s podivem, jak je Makedonie neprávem opomíjeným koutem Evropy a přitom bychom ji směle mohli nazývat „západem“ Balkánu. Země oplývající přírodním bohatstvím prožila mnoho staletí v područí Osmanské říše, jejíž vliv se nesmazatelně otiskl do každodenního života. Velice intenzivně se zde mísí slovanská kultura s albánskými, tureckými, srbskými a řeckými reáliemi. Bez obav proto můžeme tvrdit, že Makedonie je na mapách cestovatelů dosud neobjevenou perlou.
Ochrana přírody zde neztratila nic ze svého významu. Divoké horské masivy dosahují výšek přes 2 700 m. Nižší patro hor tvoří husté listnaté pralesy, hřebeny pokrývají rozsáhlé alpínské louky a pastviny spásají osamělá stáda ovcí. Návštěvníka ohromí nedostupnost a odlehlost hor ostře kontrastující s klokotem civilizace v hlavních údolích. Na hřebenech často za celý den potkáme jen několik pastevců.

Cena zahrnuje / Za příplatek

  Cena zahrnuje

  • dopravu mikrobusem
  • 8x ubytování v penzionu
  • služby průvodce
  • zákonné pojištění CK
  • informační materiály a DPH

Itinerář

Galerie
Seznam
den 1 - 2

ČR – Makedonie

V podvečerních hodinách odjezd z Brna a celonoční cesta přes Maďarsko a Srbsko do Makedonie. Okolo poledne příjezd na dohled pohoří Šar Planina. Ve městě Tetovo omrkneme malovanou mešitu, nasajeme atmosféru Balkánu a večer se přesuneme do horského střediska Popova Šapka.

den 3

Popova Šapka – Titov Vrv

První vyhlídková túra povede nalehko z Popovy Šapky po travnatých náhorních planinách národního parku Šar Planina k nejvyššímu vrcholu oblasti – Titov Vrv (2 748 m). Společnost nám budou dělat snad jen ovce a jejich psí doprovod z plemene šarplaninců. 

den 4

Golem Korab

Z údolí říčky Radika se vydáme zdolat nejvyšší vrchol Makedonie, horu Golem Korab (2 753 m) ležící přímo na hranici s Albánií. Z vrcholu se otvírají parádní výhledy na NP Mavrovo na jedné straně a hornaté vnitrozemí Albánie na straně druhé.

den 5

Ochridské jezero

Na tento den je zařazen spíše odpočinkovější program. Přejedeme do oblasti nejkrásnějších jezer Balkánu. Navštívíme nádherný monastýr Sv. Nauma a městečko Ochrid se stejnojmenným hradem (UNESCO). Samozřejmě nevynecháme ani koupání v jezeře.

den 6

NP Galičica

Při přechodu hřebene se budeme kochat výhledy na obě známá makedonská jezera – Ochridské i Prespanské, lemovaná dalšími horskými hřbety a hlubokými lesy.

den 9

Monastýr Traskavec

Jako orlí hnízdo je situován středověký monastýr shlížející na Pelagonskou pláň z travnatého hřebene posetého žulovými balvany. Vyhlídková trasa nás zavede na rozlehlý hrad Markovi Kuli nad Prilepem.

den 10

Makedonie – ČR

Ráno se vydáme přes Srbsko a Maďarsko zpět do ČR s příjezdem ve večerních hodinách.

Obecné informace

Doprava

Z Brna odjezd mikrobusem v podvečerních hodinách. Po nočním přejezdu Slovenska, Maďarska a Srbska příjezd do Makedonie kolem poledne. Poslední den se vracíme do ČR ve večerních hodinách.
Nástupní místo: Brno

Ubytování

Ubytování je realizováno v několikalůžkových penzionech.

Stravování

Během zájezdu si účastníci zajišťují stravování z vlastních nebo dokoupených zásob. Bez setkání s civilizací půjdeme nejdéle dva dny. Při noclezích v údolí je možné si jídelníček zpestřit návštěvou hospůdek. Těchto dnů je dobré využít k doplnění čerstvých potravin. Ceny zhruba odpovídají českým.

Náročnost 2-3

Túry jsou plánovány jako celodenní, přičemž půjdeme zhruba 6 – 8 hodin s nevelkým převýšením. Trasy vedou po běžných turistických trasách po pěšinách či širších cestách. Obecně u účastníků předpokládáme určitou turistickou zdatnost a alespoň minimální fyzickou kondici. Pohybovat se budeme ve výškách 500 – 2 800 m.

Doplňující informace

Fakturace na zaměstnavatele možná, po rezervaci zájezdu kontaktujte CK. 

Podobné zájezdy